Práce

Miluše Jančová : Vlak v české fotografii

Autor: Miluše Jančová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Ondřej Durczak
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo: Bc - 614/19
Rok: 2019

Bakalářská práce Vlak v české fotografii se zabývá tématikou vlaku a železnice ve tvorbě českých autorů od dob počátku fotografie do současnosti. První kapitola je věnována počátkům zobrazování vlaku a vlakové tématiky v českých zemích do roku 1910, druhá symbolice vlakové koleje ve fotografii, třetí jednotlivým fotografiím s vlakovou a železniční tématikou ve fotografické tvorbě českých autorů a čtvrtá celým fotografickým souborům týkajících se vlakového a železničního tématu. Závěr práce hovoří o důležitosti jevu vlaku a železnice ve fotografii, jakožto i o oblíbeném námětu fotografií českých autorů.

Miluše Jančová: Vlak v české fotografii (PDF soubor)