Práce

Bianka Kielbasa : Anna Grzelewska - monografie

Autor: Bianka Kielbasa
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 615/19
Rok: 2019

Tato bakalářská práce je prvním pokusem o přiblížení osobnosti Anny Grzelewské, která patří ke skupině významných polských fotografek součastnosti. Ústředním tématem její tvorby je hledání hranic pravdy v kontextu subjektivního vnímání. Toto téma pak zpracovává skrze fotografie své dospívající dcery. Aktuálně dostupná literatura týkající se umělkyně je poměrně málo dostupná a to především z důvodu, že fotografka není zakotvena ve fotografii z hlediska historického měřítka. Ke zpracování její osobnosti bylo tedy využito primárně elektronických zdrojů: rozhovory v časopisech, recenze výstav, internetové stránky fotografických festivalů. Dalším stěžejním zdrojem byly také rozhovory se samotnou umělkyní. Práce rovněž obsahuje výběr fotografií Anny Grzelewské.

Bianka Kielbasa: Anna Grzelewska - monografie (PDF soubor)