Práce

Pavel Kopřiva : Roman A. Muselík

Autor: Pavel Kopřiva
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Bc - 617/19
Rok: 2019

Cílem této práce je vytvořit strukturovaný a ucelený přehled veřejnosti méně známé části fotografické tvorby Romana A. Muselíka, brněnského fotografa aktivně pracujícícho a vystavujícího od roku 1983. Roman A. Muselík vstoupil ve známost u odborné i širší veřejnosti mimo jiné jako zakládající člen fotografické skupiny Bratrstvo, k jejímž dalším členům patřil i Václav Jirásek, Martin Findeis, Petr Krejzek, Zdeněk Sokol a další. Fotografická tvorba Romana A Muselíka mimo skupinu Bratrstvo zasluhuje pozornost pro svůj regionální i nadregionální význam, přičemž tato část Muselíkova působení dosud neoprávněně zůstala mimo dnešní pozornost publicistů. Ambicí této práce proto je přinést ucelený pohled na období před jeho aktivitami ve skupině Bratrstvo. Roman A. Muselík v období svého studia na SUPŠ v Brně a následujícím období patřil k tvůrcům, kteří mezi prvními ve své generaci vytvářeli práce ve stylu vizualismu v tuzemsku a patří k jeho významným představitelům. Přestože se jedná o méně známou a publicisticky jen málo pokrytou část Muselíkovy tvorby, svým významem v rámci dobové scény (cca 1983 - 1987) i v současnosti si ale zasluhuje stejnou pozornost, jako jeho pozdější tvorba v rámci skupiny Bratrstvo.

Pavel Kopřiva: Roman A. Muselík (PDF soubor)