Práce

Monika Łopacka : Mezi dokumentem a fikcí v současné polské fotografii

Autor: Monika Łopacka
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Ondřej Durczak
Inventární číslo: Bc - 619/19
Rok: 2019

Ve své práci se zabývám tématem dokumentární fotografie, která směřuje k inscenované a k tvorbě fikce. Sleduji historii fotografie a změny, ke kterým došlo v míře zasahování do obrazu, ve způsobu vyprávění a chápání dokumentu. Zkoumám také téma pravdy a fikce, odvolávám se na fotografie, zejména na příklady děl polských umělců a fesIvalů.

Monika Łopacka: Mezi dokumentem a fikcí v současné polské fotografii (PDF soubor)