Práce

Damian Lukasz : Zuza Krajewska

Autor: Damian Lukasz
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Štěpánka Stein
Inventární číslo: Bc - 620/19
Rok: 2019

Práce představuje pokus o sepsání první monografie Zuzy Krajewské, která je jednou z předních představitelek současné umělecké a módní fotografie v Polsku. Literatura, která by pojednávala o životě a díle současných uměleckých fotografů, je na dnešním knižním trhu velmi omezená. Klíčovým zdrojem informací o těchto tvůrcích je dnes internet, kde se nacházejí rozhovory, recenze výstav, stránky fotografických festivalů nebo elektronické časopisy. K napsání této práce byly využity výše uvedené zdroje včetně jediné individuální publikace Zuzy Krajewské a časopisů, ve kterých byly otištěny její fotografie.

Damian Lukasz: Zuza Krajewska (PDF soubor)