Práce

Veronika Makovská : Fotografie jako deníkový záznam v českém kontextu posledních deseti let

Autor: Veronika Makovská
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Josef Moucha
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 621/19
Rok: 2019

Tato bakalářská práce má za cíl zmapovat současné české umělce a studenty uměleckých škol, případně i zahraniční studenty, kteří využívají médium fotografie pro deníkové záznamy. U vybraných interpretů se práce zaměřuje na různé přístupy ke zpracování vizuálního deníku. Zmíněn je historický vývoj tohoto žánru, jeho možné využití v běžném životě i český a světový umělecký kontext.

Veronika Makovská: Fotografie jako deníkový záznam v českém kontextu posledních deseti let (PDF soubor)