Práce

Jakub Ociepa : Fotografický obraz polských prezidentů v letech 1989 až 2019

Autor: Jakub Ociepa
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Rafał Milach
Inventární číslo: Bc - 623/19
Rok: 2019

Ve své bakalářské práci, využívající jednak fotografické materiály z archivů různých fotografických a tiskových agentur a jednak i materiály z jiných volně dostupných médii, chci ukázat část nejnovějších polských dějin z pohledu postupné vizuální proměny jejich prezidentů. Tak, jak se za posledních třicet let proměnilo Polsko v suverénní, svobodný a demokratický stát, tak došlo ke změně vizuálního vnímání hlavy státu. Tato práce se pokusí odpovědět na otázku, zda jednotliví prezidenti vytváří image svých volebních štábů a poradců, nebo zda zůstávají věrní svému vlastnímu pojetí image.

Jakub Ociepa: Fotografický obraz polských prezidentů v letech 1989 až 2019 (PDF soubor)