Práce

Sylwia Paprzycka : Fresh From Poland - organizace propagující polské fotografy v zahraničí.

Autor: Sylwia Paprzycka
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Jan Brykczynski
Inventární číslo: Bc - 624/19
Rok: 2019

Fresh From Poland je umělecká platforma vybudovaná za účelem odkrývání, podpory a propagace současné polské fotografie prostřednictvím skutečné spolupráce s umělci a kurátory a to zejména tvorbou příležitostí k budování vztahů, spoluprací, rozvojem a prezentací umění pro mezinárodní publikum. Následující práce se zabývá činností platformy a diskutuje její dokončené projekty. Popisuje taktéž obětování, které tato organizace přináší svým zakladatelům a dále odhaluje jejich plány do budoucna.

Sylwia Paprzycka: Fresh From Poland - organizace propagující polské fotografy v zahraničí. (PDF soubor)