Práce

Krzysztof Racoń : Transformace veřejného prostoru v Polsku po roce 1989 v projektech polských dokumentárních fotografů

Autor: Krzysztof Racoń
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo: Bc - 625/19
Rok: 2019

Cílem této bakalářské práce je přiblížit, jak dokumentární fotografové reagovali na proces transformace veřejného prostoru, probíhající v Polsku po roce 1989. Chronologickým způsobem bude také popsán průběh jevů odehrávajících se v polské krajině a fotografické projekty, jež se jim věnují.

Krzysztof Racoń: Transformace veřejného prostoru v Polsku po roce 1989 v projektech polských dokumentárních fotografů (PDF soubor)