Práce

Marta Režová : Bezdomovectví ve fotografii v České republice po roce 1989

Autor: Marta Režová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo: Bc - 626/19
Rok: 2019

Předmětem bakalářské práce je zpracování tématu bezdomovectví ve fotografii v České republice po roce 1989. Ačkoliv bezdomovectví provází lidstvo od nepaměti, je bezesporu fenoménem především přelomu 20. a 21. století a v současné době jedním z nejvíce diskutovaných sociálních témat. Mým cílem je představit nejvýraznější autory v České republice, kteří se tomuto tématu prostřednictvím fotografie věnují, zmíním však i ty méně známé. Chci ukázat různé fotografické přístupy, kterými je téma zpracováno, ale zajímá mě i hlubší sociologický kontext tohoto tématu. Vyzdvihuji práci dokumentárního fotografa Jindřicha Štreita, který je s bezdomovectvím v posledních letech své práce úzce spojen a jehož unikátní počin na toto téma nemá v České republice obdoby.

Marta Režová: Bezdomovectví ve fotografii v České republice po roce 1989 (PDF soubor)

Marta Režová: Bezdomovectví ve fotografii v České republice po roce 1989 (PDF soubor)