Práce

Wojciech Barczyński : Krzysztof Miller - fotograf

Autor: Wojciech Barczyński
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo: Bc - 629/19
Rok: 2019

Ve své bakalářské práci bych rád přiblížil tvorbu polského novinářského fotografa Krzysztofa Millera, nejčastěji spojovaného s válečnou fotografií. Jeho dílo tvoří také šířeji pojímaná dokumentární a sociologická fotografie, a dokonce experimenty s kreativní fotografií.

Wojciech Barczyński: Krzysztof Miller - fotograf (PDF soubor)