Práce

Peter Drežík : Fotograf Anton Sládek

Autor: Peter Drežík
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Josef Moucha
Oponent: Ondřej Durczak
Inventární číslo: Bc - 631/19
Rok: 2019

Bakalárska práca s názvom Fotograf Anton Sládek približuje život a dielo fotografa Antona Sládeka. Svoju fotografickú a výstavnú činnosť začal štúdiom na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, následne pokračoval na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. Po ukončení štúdií pôsobil ako profesionálny fotograf v Slovenskom národnom divadle, v časopise Mladé rozlety, aj v slobodnom povolaní. Popri stálom zamestnaní sa venoval komerčnej aj voľnej tvorbe, neskôr aj pedagogickej činnosti. Práca predstavuje vplyvy, teoretické a ideové východiská, ktoré formovali a naďalej formujú fotografické aktivity Antona Sládeka. Nosným zdrojom materiálov boli osobné rozhovory s Antonom Sládekom, naštudovanie literatúry, článkov a recenzií, ktoré sa zaoberajú jeho tvorbou a štúdium fotografických prác autora.

Peter Drežík: Fotograf Anton Sládek (PDF soubor)