Práce

Bartlomiej Gajewski : Krajinářská fotografie polských studentů, absolventů a doktorů Institutu tvůrčí fotografie v Opavě

Autor: Bartlomiej Gajewski
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Peter Korček
Inventární číslo: Bc - 632/19
Rok: 2019

Tématem této bakalářské práce je krajinářská fotografie polských studentů, absolventů a pedagogů Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Práce se zaměřuje na prezentaci různých příkladů krajinářské fotografie a způsobů jejího užití v rozličných projektech. Hlavní kladenou otázkou bylo, jestli lze nalézt mezi projekty určitou podobnost, či dokonce společné prvky stylu u uvedených autorů.

Bartlomiej Gajewski: Krajinářská fotografie polských studentů, absolventů a doktorů Institutu tvůrčí fotografie v Opavě (PDF soubor)