Práce

Jana Grznaríková : Táňa Hojčová

Autor: Jana Grznaríková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Ondřej Durczak
Inventární číslo: Bc - 633/19
Rok: 2019

Cieľom tejto bakalárskej práce je priblížiť život a dielo fotografky Táni Hojčovej, o ktorej doposiaľ neexistuje žiadna publikácia, ktorá by zmapovala jej tvorbu. Vzhľadom k tomu, že ide o autorku v umeleckých kruhoch na Slovensku a najmä v Bratislave známu, v publikáciách o nej niesú uverejnené žiadne informácie. Preto vychádzajú takmer všetky informácie uvedené v tejto práci z osobných rozhovorov. Cieľom je spracovať dosiaľ nespracovanú ale dôležitú kapitolu česko-slovenskej fotografie „Táňa Hojčová” a pripraviť ju pre ďalšie zhodnotenie a zaradenie do dejinného kontextu, prípadne pre budúce publikovanie v rámci obsiahlejšej štúdie alebo monografie.

Jana Grznaríková: Táňa Hojčová (PDF soubor)

Jana Grznaríková: Táňa Hojčová (PDF soubor)