Práce

Anna Hornik : Fotografická tvorba Mariusze Hermanowicze do roku 1982

Autor: Anna Hornik
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Bc - 634/19
Rok: 2019

V mé teoretické práci se budu věnovat tvorbě polského fotografa Mariusze Hermanowicze. Proslavil se pracemi spojujícími prvky dokumentarismu a konceptualismu. Poznávacím znamením jeho tvorby je kombinace fotografie a textu. Budu se soustředit na jeho díla realizovaná před rokem 1982, tedy před jeho emigrací do Francie.

Anna Hornik: Fotografická tvorba Mariusze Hermanowicze do roku 1982 (PDF soubor)