Práce

Jadwiga Janowska : Gliwické fotografické tovaryšstvo

Autor: Jadwiga Janowska
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Peter Korček
Inventární číslo: Bc - 635/19
Rok: 2019

Cílem této práce je přiblížit vznik a činnost Hlivického oddělení Polského fotografického spolku, které se později změnilo v Hlivický fotografický spolek (HFS). V práci chronologicky popisuji činnost organizace a představuji stručné medailony vybraných členů spolku. Při psaní práce jsem kromě knih a materiálů, které jsou běžně dostupné, použila informace z vlastních rozhovorů s některými členy HFS, s nimiž jsem se osobně setkala. v

Jadwiga Janowska: Gliwické fotografické tovaryšstvo (PDF soubor)