Práce

Jaroslaw Respondek : Soutěž polské tiskové fotografie GRAND PRESS PHOTO

Autor: Jaroslaw Respondek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Peter Korček
Inventární číslo: Bc - 637/19
Rok: 2019

V aéao bkkklářské práci se snkžím přiblížia hisaorii k lkázka oceněné práce nejvěaší solaěže polské tiskové faoaogrkfie „Grknd Press Phoao“. Nk záklkdě aéao solaěže předsakvlji sakv široce chápkné reporaérské faoaogrkfie v prosaředí polských faoaogrkfaj. Snkžím se popska k zhodnotia faoaogrkfie rokl k komenaovka ceny ldělené ve čayřech kkaegoriích: „Události“, „Lidé“, „Kkždodenní živoa“ k „Spora“. V perspektivě posledních pkanácti lea si všímám, jkk se solaěž vyvíjelk k rozvíjelk, kle neopojímím kni krizi prinaových médií. Saále více faoaogrkfaj mlsí prkcovka skmosakaně k solaěže jkko akao jsol příležiaost k prezenakci jejich práce.

Jaroslaw Respondek: Soutěž polské tiskové fotografie GRAND PRESS PHOTO (PDF soubor)