Práce

Mgr. Michal Szalast : Krzysztof Gołuch - Raná tvorba

Autor: Michal Szalast
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Dita Pepe
Inventární číslo: Bc - 639/19
Rok: 2019

Tématem této práce je osobnost a raná tvorba Krzysztofa Gołucha, jenž téměř dvacet let své fotografické činnosti věnoval postiženým lidem. Seznámíme se s biografií autora, od jeho dětství až do období studia na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Fotografické dílo Krzysztofa Gołucha zasadíme do kontextu polské dokumentární a novinářské fotografie zachycující postižené a prostředí, ve kterém žijí. Následně provedeme analýzu obsahu a formální stránky tvorby tohoto dokumentaristy, kterou v závěru zhodnotíme a posoudíme ve srovnání s nejvýznamnějšími příklady z dějin světové fotografie.

Michal Szalast: Krzysztof Gołuch - Raná tvorba (PDF soubor)