Práce

Kristýna Vacková : Portréty československých prezidentů v reprezentačních publikacích

Autor: Kristýna Vacková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Josef Moucha
Oponent: Ondřej Durczak
Inventární číslo: Bc - 640/19
Rok: 2019

Práce mapuje na základě konkrétních oficiálních publikací fotografie prezidentů někdejšího Československa v letech 1918 – 1993, a to na pozadí historických událostí, státnických povinností, návštěv v zahraničí či soukromého života prezidentů. V rámci studia vybraných knih se práce opírá i o historické události a jejich vliv na formu a obsah fotografií. Je doplněna o recenzi výstavy k 100. výročí vzniku republiky. V práci sehrává roli i historický a politický kontext, jímž byly fotografie hlav státu zejména v období komunismu silně ovlivňovány.

Kristýna Vacková: Portréty československých prezidentů v reprezentačních publikacích (PDF soubor)