Práce

Andrej Balco : Stano Pekár v kontextu doby

Autor: Andrej Balco
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Mg-99/10
Rok: 2010

Cieľom tohto textu bolo zmapovať fotografické dielo Stana Pekára v kontexte doby 70. a 80. rokov minulého storočia a poukázať na jeho prínos pre slovenskú fotografiu.

Andrej Balco: Stano Pekár v kontextu doby (PDF soubor)