Práce

Anton Baša : Béla Petrik

Autor: Anton Baša
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Jan Dvořák
Inventární číslo: Mg-195/18
Rok: 2018

Témou tejto diplomovej práce je fotografická tvorba rímskokatolíckeho farára a kronikára obce Rad Bélu Petrika. Vo svojej tvorbe sa zameriaval predovšetkým na portrétnu, autoportrétnu a dokumentárnu tvorbu. Petrikova fotografická pozostalosť v kombinácii s farskou kronikou sú unikátnym zdrojom o podobe regiónu Medzibodrožia na Východnom Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Táto práca ponúka prehľad a analýzu Petrikovej tvorby, ako aj jej porovnanie s autormi s podobnými charakteristikami.

Anton Baša: Béla Petrik (PDF soubor)