Práce

Lenka Bláhová : Pro Photo

Autor: Lenka Bláhová
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo: Mg-182/17
Rok: 2017

Diplomová práce Pro Photo se zabývá shrnutím 14letého působení Občanského sdružení Pro Photo a působení této instituce od jejího vzniku. Diplomová práce se zaměří i na život a dílo fotografa, kurátora a pedagoga Radovana Koderu.

Lenka Bláhová: Pro Photo (PDF soubor)