Práce

Michaela Bobková : Fotografové Národního divadla moravskoslezského od 90. let do současnosti

Autor: Michaela Bobková
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo: Mg-165/16
Rok: 2016

Ve své diplomové práci se krátce věnuji vývoji české divadelní fotografie, na kterou volně navazuje téma divadelních fotografů Národního divadla moravskoslezského do 90. let. Následující hlavní kapitola se zaměřuje na současné fotografy zmíněného ostravského divadla. Popisuje jejich vnímaní fotografie v rámci divadla, práci a problémy, s kterými se během fotografování setkávají. Součástí práce je také rozhovor s produkční marketingu Národního divadla moravskoslezského, ve kterém se dozvíme, jak je divadelní fotografie brána z pohledu marketingu. V samotném závěru je nastíněná stručná historie samotného divadla.

Michaela Bobková: Fotografové Národního divadla moravskoslezského od 90. let do současnosti (PDF soubor)