Práce

Jan Branč : Neostrost ve fotografii

Autor: Jan Branč
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Mg-84/09
Rok: