Práce

MgA. Jan Brykczynski : Současné tendence ve fotografických knížkách na vybraných příkladech.

Autor: Jan Brykczynski
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Rafał Milach
Inventární číslo: Mg-159/15
Rok: 2015

V mé diplomové práci jsem se snažil popsat dominující trendy ve světě aktuálně vydávaných fotografických knih. Jde o velmi dynamicky se měnící a rychle se rozvíjející scénu, na níž účinkuje ohromný počet aktérů nejrůznější úrovně. Snažil jsem se z nich vybrat ty nejvýznamnější (nikoli největší), kteří dosahují největších úspěchů, ale zároveň dokážou inspirovat i ostatní. Často jim předávám slovo a uvádím přímo jejich názory nebo rozhovory s nimi. Popisuji jednotlivé významné knihy a snažím se je zařadit do mé vlastní, pro účely této práce vytvořené subjektivní typologie nejdůležitějších trendů. Uvádím nejrůznější formy aktivit a verifikací, které v posledních letech okolo ideje fotografické knihy vznikly. Nastiňuji také vývoj všeobecných podmínek vhodných pro vznik a definici samotného pojmu fotografické knihy jako takové. Ve své podstatě jde o práci přehledovou, nabízející obecnou orientaci v knižním světě. Práce je obohacena o moje vlastní vydavatelské zkušenosti, postřehy a hodnocení viděné z perspektivy člověka, který ve světě fotografické knihy přímo aktivně působil.

Jan Brykczynski: Současné tendence ve fotografických knížkách na vybraných příkladech. (PDF soubor)