Práce

Marco Cecaroni : Fotograf Aldo Palazzolo. Rozbor významného italského portrétisty

Autor: Marco Cecaroni
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jan Pohribný
Oponent: Štěpánka Stein
Inventární číslo: Mg-143/14
Rok: 2014

Práce zahrnuje kritický rozbor uměleckého díla fotografa Alda Palazzola, úvod do dějin italské fotografie od roku 1948 až po nástup digitální fotografie a také hypotézu o existenci sicilské školy fotografie, k níž je zde řazeno i dílo Alda Palazzola.

Marco Cecaroni: Fotograf Aldo Palazzolo. Rozbor významného italského portrétisty (PDF soubor)