Práce

Jiří Doležel : Leopold Pospíšil exil 48

Autor: Jiří Doležel
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Miroslav Myška
Inventární číslo: Mg-192/18
Rok: 2018

Leopold Pospíšil (1923) zakladatel oboru právní antropologie, emeritní profesor Yale University, formou unikátního foto-deníku zaznamenal počátky vynuceného exilu roku 1948 v německých uprchlických táborech a začátky nové životní cesty ve Spojených státech. Jeho fotografie a osobitý komentář skýtá do jisté míry zobecňující svědectví o osudech československé exilové generace roku 1948, která utíkala do neznáma před nástupem komunistické moci. Cílem práce je představit osobnost profesora Pospíšila v širších souvislostech se zvláštním důrazem na období 1948–1953, kdy bez jakýchkoliv fotografických ambicí zaznamenával začátky života v exilu.

Jiří Doležel: Leopold Pospíšil exil 48 (PDF soubor)