Práce

Ireneusz Doroźanski : Sportovní fotografie v Polsku.

Autor: Ireneusz Doroźanski
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Jan Dvořák
Inventární číslo: Mg-207/19
Rok: 2019

Práce je soubor reflexí prohlubujících znalosti o hodnotě sportovní fotografie a jejím významu v Polsku, a také její vztah ke sportovní fotografii ve světě. Jde také o subjektivní pokus představit autory pohybující se v této oblasti a systematizovat oblast jejich tvůrčích aktivit.

Ireneusz Doroźanski: Sportovní fotografie v Polsku. (PDF soubor)