Práce

Petr Drábek : Antonín Dufek

Autor: Petr Drábek
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Neuveden
Inventární číslo: Mg-144/14
Rok: 2014

V této práci je věnována pozornost osobnosti a dílu historika umění fotografie, kurátora fotografické sbírky Moravské galerie v Brně Antonínu Dufkovi. První část je věnována jeho životním etapám. V dalších částech je popsána činnost a historie fotografické sbírky Moravské galerie, která je spjata s Dufkovou osobností. Nahlíží do vybraných výstav, které jsou řazeny za sebou v určitých časových obdobích, vždy s návazností, jak se k nim Antonín Dufek vracel. V závěru jsou představeny některé monografické publikace a katalogy k výstavám. Následují soupisy aktivit.

Petr Drábek: Antonín Dufek (PDF soubor)