Práce

MgA. Mgr. Ondřej Durczak : Propagujme ocel a uhlí! Fotografické publikace o Ostravsku ve 20. století

Autor: Ondřej Durczak
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo: Mg-167/16
Rok: 2016

Práce Propagujme ocel a uhlí! Fotografické publikace o Ostravsku ve 20. století mapuje na několika desítkách obrazových knižních titulů o Ostravě a okolí vydaných v období mezi lety 1901–2000 vývoj nejen města, ale především společensko-historický kontext doby. Na základě konkrétních knih bude analyzována politická situace, aktuální tendence a jejich vliv na obsah, potažmo i formu publikace. Předmětem zájmu jsou především místopisné publikace, ale i knihy sloužící propagaci různým soukromým sektorům, nejčastěji výrobním podnikům apod. Téměř ve všech případech se jedná o publikace oficiálního charakteru. Práce je rozdělena do tří sekcí podle časového vývoje v naší zemi. První kapitola se věnuje publikacím vydaným v letech 1901–1947, druhá éře totality v Československu, tedy 1948–1989 a poslední část práce se soustředí na krátké období let 1990–2000.

Ondřej Durczak: Propagujme ocel a uhlí! Fotografické publikace o Ostravsku ve 20. století (PDF soubor)