Práce

Jan Dyntera : Barva ve fotografii ll.

Autor: Jan Dyntera
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Mg-100/10
Rok: 2010

Tato práce pojednává o vývoji barevné fotografie od jejího počátku po konec devadesátých let dvacátého století. Je zde popsáno, jak kdo z fotografů pracoval s barvou, kdo byl jak inovativní v jejím používání a jak byla chápána v různých oblastech fotografie. Je to o „umění barvy ve fotografii“ a jejímu začlenění mezi právoplatné umělecké směry.

Jan Dyntera: Barva ve fotografii ll. (PDF soubor)