Práce

Krystýna Erbenová : Pavel Scheufler

Autor: Krystýna Erbenová
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Mg-168/16
Rok: 2016

Diplomová práce se zaměří na život a dílo předního českého historika, teoretika, kurátora, pedagoga, a sběratele Pavla Scheuflera, který se specializuje na oblast historie fotografie do roku 1918, a který svou prací podstatně přispěl k popularizaci dané oblasti a k rozšíření veřejného povědomí o nejdůležitějších českých fotografech 19. století a počátku 20. století. Jedná se o monografický celek, zachycující jak biografické detaily, tak ucelený souhrn sběratelské, publikační a kurátorské aktivity, a zároveň prezentaci autorské tvorby Pavla Scheuflera.

Krystýna Erbenová: Pavel Scheufler (PDF soubor)