Práce

Libor Fojtík : Fúze české inscenované a dokumentární fotografie po roce 1989

Autor: Libor Fojtík
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Mg-108/11
Rok: 2011

Tato práce pojednává o specifických proměnách dokumentární fotografie a vlivu inscenované tvorby. V první části zasazuje tyto proměny do kontextu jejího vývoje. Zamýšlí se nad manipulativností fotografie a také nad úpadkem víry v její objektivitu a důvěryhodnost. V druhé části tato práce popisuje tvorbu vybraných autorů v Českém prostředí jež využívají prostředků inscenace a manipulace s dokumentárním podtextem. Na základě této práce je možné vysledovat v současné době, některé inovativní trendy, které na tuto dobu reagují.

Libor Fojtík: Fúze české inscenované a dokumentární fotografie po roce 1989 (PDF soubor)