Práce

Gabriel Fragner : Funkeho žáci na Státní grafické škole v Praze.

Autor: Gabriel Fragner
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Mg-160/15
Rok: 2015

Diplomová práce na téma Funkeho žáci na Státní grafické škole má za cíl vnést širší pohled na práce studentů v kontextu systému výuky Jaromíra Funkeho. Jeho vliv v mnoha případech přispěl ke vzniku děl, které dnes již patří k uznávanému fondu české fotografie dvacátého století. Nastiňuje otázku, do jaké míry na škole získané poznatky, mohly také ovlivnit jejich pozdější tvorbu, a dokládají Funkeho význam jako inspirátora k samostatným tvůrčím projevům. Jde o představení vybraných prací žáků, kteří prošli školou a ukazuje na momenty, které mohly ovlivnit jejich tvorbu.

Gabriel Fragner: Funkeho žáci na Státní grafické škole v Praze. (PDF soubor)