Práce

Pawel Frenczak : Nové formy komunikace ve válečné fotografii

Autor: Pawel Frenczak
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Josef Moucha
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo: Mg-208/19
Rok: 2019

Má válečná fotografie stále schopnost změnit svět? Je možné, že váleční fotografové musí najít jiné způsoby, jak zobrazit konflikty? Hlavním cílem této diplomové práce je analýza nových přístupů a strategií, jak zobrazit válku ve fotografii. Ve 21. století internet a sociální média změnily svět a způsob komunikace a tento fakt přináší novou výzvu pro fotografy, kteří pracují v konfliktních zónách. Ve své práci popisuji tyto nove strategie, jak fotografové přistupují k tématu konfliktu v současné době.

Pawel Frenczak: Nové formy komunikace ve válečné fotografii (PDF soubor)