Práce

Richard Fuksa : Fotografická tvorba českých kameramanů

Autor: Richard Fuksa
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Pavel Mára
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Mg-196/18
Rok: 2018

Moje práce se zabývá osobnostmi českých kameramanů, jejich fotografickou a filmařskou tvorbou a jejich vztahem k obrazu jako takovému. Jsou zde zahrnutí jak ryzí amatéři tak profesionálové. V celé práci reflektuji druhé podtéma a to je vztah obrazu a pohybu. Mým cílem bylo sestavit mozaiku osobností s různým tvúrčím přístupem.

Richard Fuksa: Fotografická tvorba českých kameramanů (PDF soubor)