Práce

Arkadiusz Gola : Novinářská fotografie na Slezsku v 60. a 80. letech 20. století ve dvou největších regionálních denících Trybuna Robotnicza a Dziennik Zachodni.

Autor: Arkadiusz Gola
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Mg-131/13
Rok: 2013

Práce představuje novinářskou fotografii ve Slezsku v 60. a 80. letech 20. století, konkrétně ve dvou největších regionálních denících „Trybuna Robotnicza“ a „Dziennik Zachodni“, prostřednictvím díla čtrnácti fotoreportérů. Příběhy a úspěchy těchto fotografů jsou uvedeny v historických a politických souvislostech panujících v tehdejší Polské lidové republice. Jejich práce úzce souvisela se stranickou propagandou v tisku, proto je kontext politické situace velmi důležitý. Velkou roli v jejich životech, osobních i profesních, hrálo založení hnutí Solidarita, které zásadním způsobem napomohlo pádu komunismu v celém východním bloku.

Arkadiusz Gola: Novinářská fotografie na Slezsku v 60. a 80. letech 20. století ve dvou největších regionálních denících Trybuna Robotnicza a Dziennik Zachodni. (PDF soubor)