Práce

Krzysztof Goluch : Polské fotografky - dokumentaristky po roce 2000.

Autor: Krzysztof Goluch
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Mg-132/13
Rok: 2013

Práce je věnována fotografické tvorbě polských dokumentaristek po roce 2000. První část je věnována krátkému rozboru úspěchů polských dokumentaristek v počátcích polské fotografie, dále v období mezi světovými válkami a od druhé světové války až do roku 2000. Bližší popis je také věnován změnám, ke kterým došlo v umělecké tvorbě polských dokumentaristek v období po roce 1989. Největší prostor je v celé práci věnován přehledu a analýze tvorby vybraných dokumentaristek, které své dokumentární projekty realizovaly po roce 2000 a zásadně se tak podílely na osobité umělecké podobě současné polské dokumentární fotografie.

Krzysztof Goluch: Polské fotografky - dokumentaristky po roce 2000. (PDF soubor)