Práce

Marcin Grabowiecki : Archiv ve fotografických knihách po roce 2000

Autor: Marcin Grabowiecki
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Mg-136/14
Rok: 2014

Práce je věnovaná sou2asným fotografickým knihám, které vycházejí z archiv1. Chtěl bych v ní přiblížit složitost téma, které obsahuje amatérskou fotografii, soukromé a státní archivy. Pozornost věnuji také zastíraní hranic mezi tímto přímým rozdělením a využívání archiv1 v tvorbě fiktivních příběh1.

Marcin Grabowiecki: Archiv ve fotografických knihách po roce 2000 (PDF soubor)