Práce

Karol Grygoruk : Nové narace, dokumentární fotografie a transformace současných forem komunikace

Autor: Karol Grygoruk
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Jan Mahr
Inventární číslo: Mg-197/18
Rok: 2018

Předmětem této teoretické práce jsou současné procesy transformace fotografického média a jejich vliv na formování vizuální komunikace v dokumentární praxi. Práce popisuje nejnovější projevy evoluce zaznamenaného obrazu ve virtuální intrernetové síti, rozvoj fotografie a její demokratizace v důsledku nových technologických možností na přelomu 20. století a proměn samotných humanistických tvůrčích přístupů.

Karol Grygoruk: Nové narace, dokumentární fotografie a transformace současných forem komunikace (PDF soubor)