Práce

Anna Grzelewska : Nahé dítě ve fotografii

Autor: Anna Grzelewska
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Rafał Milach
Inventární číslo: Mg-169/16
Rok: 2016

Práce ukazuje změny fungování obrazu nahého dítěte ve fotografii. Analyzuje spojení ideje romantického dětství a vztahu k sexualitě s tabuizací nahého dětského těla v kultuře. Analýza se týká otázek z oblasti teorie kultury, antropologie, historie fotografie a filozofie. Autorka předkládá tezi, že je obraz nahého dětského těla a jeho fungování ve veřejném oběhu zrcadlem pravidel, která panují v dané společnosti. Způsob fungování takovýchto obrazů se měnil spolu s kulturními změnami. Proces přenášení sexuálního tabu z ženského těla na dětské tělo je důležitým výchozím bodem pro diagnostikování současnosti.

Anna Grzelewska: Nahé dítě ve fotografii (PDF soubor)