Práce

Matěj Hard : Fotograf a fotografie ve filmu

Autor: Matěj Hard
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Mg-157/15
Rok: 2015

Magisterská diplomová teoretická práce představuje formou subjektivních, autorských recenzí výběr třiceti tří hraných fi lmů, dotýkajících se fotografi e. Práce je rodělena do dvou hlavních kapitol. Fotograf jako hlavní hrdina hraných fi lmů a téma fotografi e jako důležitá součást příběhu nebo postava fotografa jako zásadní vedlejší postava. Obě tyto hlavní části jsou pak rozděleny do kapitol o fi lmech ze světa a o fi lmech z České republiky (potažmo ze Slovenska).

Matěj Hard: Fotograf a fotografie ve filmu (PDF soubor)