Práce

Tomáš Hliva : Fotografická soutěž FRAME

Autor: Tomáš Hliva
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Mg-170/16
Rok: 2016

Soutěž FRAME se za dobu své osmileté existence vyprofilovala jako jeden z hlavních kulturních počinů reflektujících aktuální dění ve fotografii na české umělecké scéně. Všímám si, jak je soutěž vnímána především samotnými foto-grafy, porotci a odbornou veřejností, ale i organizátory. Snažím se ji „zarámovat“ na pozadí fotografického dění v letech 2005—2012, rozkrýt její strukturu, pou-kázat na její nedostatky, ale i obecně postihnout její smysl a funkci. Vzhledem k tomu, že chod soutěže se organizátorům nepodařilo po roce 2012 (kdy proběhl její poslední ročník) dále finančně a organizačně zajistit, věnuji se v kapitole Nový FRAME plánům na její vzkříšení

Tomáš Hliva: Fotografická soutěž FRAME (PDF soubor)