Práce

MgA. Mgr. Lukáš Horký : Malá galerie v České spořitelně v Kladně

Autor: Lukáš Horký
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Mg-198/18
Rok: 2018

Tato práce se zabývá fenoménem Malé galerie v České spořitelně v Kladně. Mapuje činnost od jejího vzniku v roce 1977 až do současnosti. V širších společenských souvislostech se zaměřuje na historii galerie a výstavy po roce 2010. Práce je rozšířením a doplněním vlastní teoretické bakalářské práce, obhájené na Institutu tvůrčí fotografi e FPF SU v Opavě v roce 2012.

Lukáš Horký: Malá galerie v České spořitelně v Kladně (PDF soubor)