Práce

Daniel Hušták : Učňovské středisko družstva Fotografia Praha od roku 1969 do současnosti

Autor: Daniel Hušták
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jan Dvořák
Oponent: Ondřej Durczak
Inventární číslo: Mg-210/19
Rok: 2019

Práce se zabývá vývojem a historií učebního oboru Fotograf družstva Fotografia Praha, od jeho vzniku v roce 1969 do současnosti. Zaměřuji se v jednotlivých kapitolách na systém a obsah výuky odborných fotografických předmětů, na pedagogické osobnosti a jejich vliv na žáky. Dále se věnuji vybraným absolventům a jejich fotografiím, které v době studia vytvořili. Okrajově pak popisuji i historii samotného družstva Fotografia Praha a jeho činnosti, nebo možnosti fotografického vzdělání na středoškolské úrovni před rokem 1948. Má práce také přináší mnoho dosud nepublikovaných fotografií od dnes již zavedených autorů.

Daniel Hušták: Učňovské středisko družstva Fotografia Praha od roku 1969 do současnosti (PDF soubor)