Práce

Lena Jakubčáková : Slovenská fotografická ilustracia

Autor: Lena Jakubčáková
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Otakar Karlas
Inventární číslo: Mg-146/14
Rok: 2014

Slovenská fotografická ilustrácia Fotografickú ilustráciu ako špecifický umelecký žáner charakterizuje spojenie fotografie a literárneho textu. Napriek tomu, že má na Slovensku pomerne bohatú tradíciu, nebola dosiaľ teoreticky spracovaná. Táto práce si kladie za cieľ preskúmať, aké sú základné teoretické východiská umeleckej ilustrácie ako takej, ako sa slovenská fotografická ilustrácia vyvíjala a ako k nej pristupovali jednotliví ilustrátori. Zaujímať ma bude nielen kvalita samotných ilustrácií, ale aj ich vzťah k textom (literatúra pre deti a mládež, poézia, ako aj prozaické, dramatické a esejistické texty). Práca si všíma obdobie prevažne od šesťdesiatych rokov po súčasnosť.

Lena Jakubčáková: Slovenská fotografická ilustracia (PDF soubor)