Práce

Martin Kašpar : Zapomenutí oderští fotografové 19. století

Autor: Martin Kašpar
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Marek Malůšek
Inventární číslo: Mg-172/16
Rok: 2016

Teoretická diplomová práce ,,Zapomenutí oderští fotografové 19. století“ si klade za cíl přiblížit veřejnosti málo známé fotografy, působících v části Rakouského Slezska v Odrách a jeho okolí (město Libava, Velká Střelná) ve 2. polovině 19. století a vnést hlubší pohled na jejich životní osudy, činnost a fotografickou tvorbu. Jejich vliv přispíval ke vzniku fotografických atelierů a k rozšíření počtu profesionálních i amatérských fotografů v dané oblasti, kteří se potom svými portrétními, krajinnými a místopísními dobovými fotografiemi zasloužili o velmi cenné historické zdokumentování krajiny a života obyvatel Oderska v 19. století. Zaměřím se na život a tvorbu následujících fotografů: rod Heitelů, rod Bergerů, Csurcsin Michael, Stable Karl, Gerlich Conrad, Wladar Otto a Niesser Eduard.

Martin Kašpar: Zapomenutí oderští fotografové 19. století (PDF soubor)