Práce

Karolína Kedrová : Časopis Výtvarníctvo, fotografia, film

Autor: Karolína Kedrová
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Mg-173/16
Rok: 2016

Diplomová práca s názvom Výtvarníctvo, fotografia, film je súhrnom poznatkov o troch dekádach života časopisu s rovnomenným názvom. Mapuje redaktorov, rubriky a významných prispievateľov. Jej súčasťou sú reprodukcie zverejnených fotografií, rozhovory s redaktormi a fotografmi, ktorých fotografie boli uverejnené v časopise. Vzhľadom na zameranie môjho štúdia sa práca venuje výlučne fotografickej časti predmetného časopisu.

Karolína Kedrová: Časopis Výtvarníctvo, fotografia, film (PDF soubor)