Práce

Robert Kiss : Moderní naturalistická a manipulovaná umělecká fotografie inspirovaná smrtí

Autor: Robert Kiss
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Mg-158/15
Rok: 2015

Záměrem této práce je prezentovat vývoj a hlavní tendence v moderní umělecké fotografii inspirované smrtí. V práci analyzuji dobovou situaci a důvody a osobní motivace umělců, kteří s tímto tématem cíleně pracují. Představuji fotografy, kteří s tématem pracují především v umělecké rovině a kteří zvolili naturalistický a manipulativní přístup zobrazování smrti. Záměrně vynechávám například reklamní, módní, válečné, kriminalistické, dokumentární a reportážní práce na téma posmrtné fotografie a nechávám tím prostor pro další studie, které budou v tomto málo probádaném prostoru podrobněji mapovat jejich samostatný vývoj a hlavní představitele.

Robert Kiss: Moderní naturalistická a manipulovaná umělecká fotografie inspirovaná smrtí (PDF soubor)