Práce

Karel Kita : Intermediální přístupy ve fotografických českých a slovenských současných autorů

Autor: Karel Kita
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Pavel Mára
Inventární číslo: Mg-184/17
Rok: 2017

Propojování jednotlivých forem vizuálního umění a pohyb napříč médii se nevyhýbá ani fotografii. Mantinely jednotlivých médií jsou dnes smazány a neexistují limity pro způsoby jejich užití nebo kombinování. Fotograf nemusí tvořit pouze fotoaparátem, ale může volně pohybovat mezi médii a nebo jednotlivé média vzájemně kombinuje.

Karel Kita: Intermediální přístupy ve fotografických českých a slovenských současných autorů (PDF soubor)